Edison Hoxha

Pergjigjet
1
përgjigje
Feedback
0
pëlqime

Kontakt

Edison Hoxha

Profili

Eksperienca:
Maj 2009-Dhjetor 2017 - Konfederata e Sindikatave te Shqiperise ( KSSH) Kombinat ,Tirane
Tetor 2012 - Korrrik 2014 - Konsulent ligjor i Universitetit Privat “Vitrina”.
Janar 2009- Maj 2009 - Ndërmarrja “Trajtimi i Studentëve” nr.3, Universitet Bujqësor i Tiranës.
Prill 2007 Janar 2009 - Parku i Transportit Urban të Udhëtarëve Tiranë Rruga “Don Bosko” Tiranë.

Kategorite/fusha e ekspertimit: Te drejtat ne pune