Pergjigjet
Feedback

67
pergjigje

0
pelqime


Kontakt

Altin Fushaxhia

Profili

Jurist, Klinika e Ligjit Shkodër