List user

Dorina Ndreka

Jurist

Juriste, Klinika e Ligjit Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

...

Më tepër

150
pergjigje

34
pëlqime

List user

Griselda Dama

Jurist

Juriste, Klinika e Ligjit Shkodër

...

Më tepër

136
pergjigje

7
pëlqime

List user

Ada Dimo

Jurist

Juriste, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Eksperienca:
201 ...

Më tepër

97
pergjigje

11
pëlqime

List user

Ernaldo Abazi

Jurist

Jurist, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Specializim ne te drejt ...

Më tepër

79
pergjigje

2
pëlqime

List user

Spiro Maliqi

Jurist

Jurist, Qendra e Ndihmës juridike parësore Elbasan

...

Më tepër

51
pergjigje

0
pëlqime

List user

Altin Fushaxhia

Jurist

Jurist, Klinika e Ligjit Shkodër

...

Më tepër

49
pergjigje

0
pëlqime

List user

Zhyljen Batalli

Jurist

Jurist, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Eksperienca ime vijon s ...

Më tepër

35
pergjigje

13
pëlqime

List user

Ertil Mecaj

Jurist

Jurist, Klinika e Ligjit, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë;

...

Më tepër

38
pergjigje

1
pëlqime

List user

Marsida Feshti

Jurist

Juriste, Klinika e Ligjit, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

...

Më tepër

27
pergjigje

0
pëlqime

List user

Klark Radoniqi

Jurist

Jurist, Qendra e Ndihmës juridike parësore Elbasan

...

Më tepër

20
pergjigje

0
pëlqime

List user

Elona Mone

Jurist

Juriste, Klinika e Ligjit, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

...

Më tepër

15
pergjigje

0
pëlqime

List user

Nelda Lusha

Jurist

...

Më tepër

0
pergjigje

0
pëlqime