Verifikimi i dokumenteve të pronësisë sime dhe Kontaktimi i Autoriteteve të Kadastros

Zyrtarë të nderuar,

Ju drejtohem për ndihmë dhe qartësi lidhur me pronën time të fituar së fundmi. Si një studente e re me dy shtetësi, kam blerë vetëm një apartament në Shqipëri, pa mbështetjen e ndonjë të afërmi. Kam marrë një certifikatë nga një notere, e cila konfirmon vlefshmërinë e blerjes. Megjithatë, jam i pasigurt në lidhje me autenticitetin e këtij dokumenti. Mungon mbiemri im dhe duket i redaktuar. Për shkak të përpjekjeve të dështuara për të kontaktuar autoritetin e kadastros në internet, që nga blerja ime, ndihem në mosdije në lidhje me autenticitetin e dokumentit.

Edhe pse kam përpiqur të kontaktoj autoritetin e kadastros dhe Ministrinë e Brendshme, kërkesa ime është lënë pa përgjigje. Ministria e Brendshme më njoftoi se dokumentacioni i ndërtesës është sekuestruar për shkak të një procesi penal, duke i bërë ata të pamundur të ofrojnë informacione për objektin. Ata thanë: “Ju sqarojmë se me dt.08.01.2024 në Arkiven e Dvr Ashk Lezhe ështe administruar vendim për sekuestrimin e dokumentacionit për këtë objekt në bazë të procedimit penal me nr 1103,të vitit 2021. Për këtë arsye e kemi të pamundur të vijomë me sherbim pasi nuk administrojmë dokumentacion fizik.”

Meqë kam shpenzuar të gjitha kursimet e mia dhe një kredi për këtë blerje. Ndër dokumentet e vetme që mund të paraqes janë certifikata dhe kontrata e blerjes.

Përveç kësaj, do të doja të pyes se si mund të vazhdoj më tej në këtë situatë dhe si mund të kontaktoj autoritetin e kadastros. Kam mësuar se Gentian Malotaj, kreu i kadastros në Lezhë, u shkarkua në shkurt dhe qëndroni i ri, Altin Gjergji, nuk mund të kontaktohet as nëpërmjet emailit, as në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Jam shumë i shqetësuar për situatën time dhe do të vlerësoja shumë ndihmën tuaj në këtë çështje. Ju lutem, le të dijmë se si të vazhdojmë më tej.

Me respekt,
Denisa Gjyriqi

Qytetari: D.G.
Data: 21 May 2024, Kategoria: Uncategorized

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Dokumenti që ju dispononi vërteton pronësinë mbi sendin e caktuar, në lidhje me mungesën e mbiemrit duhet të kryeni aplikim në e – albania për korrigjim certifikatë pronësie shtim mbiemri, duke qënë se dosjet e pronësisë sipas komnikimit që keni marrë nga Ministria nuk ndodhen në kadastër çështja juaj do të ngelet në proçes.
    Megjithatë për tju drejtuar kadastrës duhet të kryeni aplikim ne e albania, nga ku edhe kthim përgjigjia ezaurohet po në e albania opsioni “dokumentat e mia”. Faleminderit!

Leave a Reply