Te drejta mbi ndarjen e perfitimit financiar

Kam nje prone ,per te cilen pres te marr perfitimin financiar nga shteti,per kete prone kemi caktuar nje person qe te merret me gjithe dok e nevojshem(pra I kemi dhene prokure ne te cilen thuhet qe dhe shuma financiare do te hidhet ne llog e tij,eshte e rregullt nese bej nje prokure tjeter ne te cilen te caktoj nje nr.llog timen per pjesen time takuse jo te me kaloje ne llog e personit tjeter

Qytetari: G.M.
Data: 17 September 2023, Kategoria: Civile

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshendetje,
    Po, mund të procedoni me hartimin e një prokure të re e cila shfuqzion të mëparshmen ose më lehtësisht mund të procedoni me ndryshimin e prokurës aktuale.
    Të dyja mundësitë realizohen pranë Noterit dhe duhet t’i komunikohen palës përfaqësuese dhe personave të tretë që kanë interes për këtë ndryshim.
    Faleminderit.

Leave a Reply