Shperblim per rast vdekje

Masa dhe perfituesi I shperblimit nga institucioni ku punoj ne rast te largimit nga jeta e nje prindri
Ne rast vdekjeje

Qytetari: M.G.
Data: 27 May 2024, Kategoria: Uncategorized

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Pershendetje,
    Mbeshtetur ne VKM. Nr. 929, date 17.11.2010 “Per krijimin dhe perdorimin e fondit të veçantë” ne piken 7 percaktohet se: Ne ndihmen e menjehershme per raste fatkeqesie dhe raste te tjera të cilat përballohen nga fondi faktik i veçantë, përfshihen pagesat për rastet vdekjes së një punonjesi ose anëtarit të familjes së punonjësit
    (prindërit), kur bashkjetojne. Pagesa jepet nga titullari i institucionit e diferencuar nga 10 000 deri 30 000 , per cdo rast.
    Pra duhet te jeni ne nje certifikate familjare per te perfituar.
    Faleminderit!

Leave a Reply