Prokure

Pershendetje
Jemi ne proces per dy prona njera per perpjestim pasuri tjetra per rregjistrim prone. Doja te pyesja nese nepermjet dhenies se prokures se kerkuar nga avokati i jepet ndonje e drejte ligjore avokatit qe te keqperdore te drejtat e dhena nga prokura dmth nese egziston mundesia per ndonje pervetesim personal nga ana e avokatit dhe nese prokurat qe do i jepen duhet te jene te pergjithme apo te posacme?
Faleminderit

Qytetari: B.M.
Data: 2 July 2023, Kategoria: Civile

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Ju sugjerojme që prokura të jetë e posacme. Përsa i përket veprimeve të avokatit, ai duhet të kryejë vetëm veprimet brenda tagrave që ju do i jepni nëpërmjet prokurës. Nëse ai tejkalon këto tagra, cdo veprim i kryer nga ai është i pavlefshëm.
    Avokati nuk mund të kryejë veprime juridike në emër të të përfaqësuarit as me veten e tij dhe as me persona të tjerë të përfaqësuar prej tij, përveç kur ju e keni lejuar këtë shprehimisht.
    Faleminderit.
    JuristinOnline

Leave a Reply