leje vjetore ne periudhe prove

Kodi i Punes nuk shpreh ne asnje nen qe nuk lejohet marrja e lejeve vjetore ne periudhe prove, pervecse shpreh qe leja vjetore duhet te merret ne perpjestim te drejte me periudhen e qendrimit ne Kompani.

A ekziston ndonje ligj qe shpreh qe Punonjesi nuk ka te drejte marre leje ne periudhe prove?

Qytetari: E.J.
Data: 7 May 2024, Kategoria: Puna

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Jo nuk ekziston asnë ligj ose akt nënligjor që të kufizojë ose lejoje shprehimisht lejen vjetore gjatë periudhës së provës.
    Megjithatë ju sugjerojmë të mbani në konsideratë ndonjë parashikim të mundshëm në rregulloren e brendshme të institucionit ku punonin ose kontratën individuale të punës.
    Faleminderit.

Leave a Reply