informim

përshëndetje.babait tim i kanë vendosur një gjobë 5 miljon lekë të vjetra për ndërtim pa leje.ai vetëm sa prishi një çati të vjetër me llamarina të ndryshkura që ishin bërë rrezikë për këmbësorët sepse magazina ndodhet buzë një tretuari.pasi prishi këtë çati ai bëri vetëm një brez të vogël betoni .për këtë ai vendosën këtë gjobë.babi im është invalit me këmbë të prerë dhe jetojn vetëm me pension që si del as për ilaçet e tij.është pagues i rregullt i çdo takse në bashki.po ashtu dhe mami im është një pensioniste që pensioni i saj shkon vetëm për ilaçe.të dy prindërit e mi jetojn vetëm me pension .të lutem si të veprojn me këtë gjobë ?ka një mënyrë që ti zbritet dhe ta paguajn me këste ?sepse ato nuk kanë mundësi tjetër pagese.unë nuk kam mundësi ti ndihmoj sepse jam me një rrogë dhe e ve.kam 2 fëmijë për të ushqyer dhe jam dhe vetë me kredi.ju kërkoj ndjesë që u zgjata kaq shumë por kam shumë nevoj për ndihmën tuaj

Qytetari: E.G.
Data: 17 May 2024, Kategoria: Uncategorized

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Ju mund të ankimoni gjobën e vendosur me kerkesë drejtuar gjykatës kompetente, personat që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar përfitojnë shërbim ligjor falas, babai juaj mund të drejtohet pranë Qendrave të Ndihmës Juridike në vendbanimin e të tij për tu asistuar me ndihmë juridike falas.
    Faleminderit!

Leave a Reply