Divorc

Kam ber celebrimin ne tirane?
Divorcin a mund ta bej ne qytetin e lindjes

Qytetari: ..
Data: 16 May 2024, Kategoria: Uncategorized

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. Pershendetje,
  Referuar Kodit të procedurës Civile të Republikes se Shqiperise padia per zgjidhjen e marteses mund te ngrihet me kerkesen e njeri bashkeshort. Padia mund te ngrihet ne gjykaten e vendbanimin e perbashket te bashkeshorteve ose ne gjykaten e vendbanimit te fundit te te paditurit. Ne mungese te percaktimit te kriterit te mesiperm mund te depozitohet ne gjykaten e vendbanimit te paditesit.
  Neni 42
  Paditë ngrihen në gjykatën e vendin ku i padituri ka vendbanimin ose vendqëndrimin e tij dhe kur këto nuk dihen, në gjykatën e vendit ku ai ka banesën e përkohshme.

  Kur i padituri nuk ka vendbanim, as vendqëndrim dhe as banesë të përkohshme në Republikën e Shqipërisë, paditë ngrihen në gjykatën ku banon paditësi.

  Faleminderit.

Leave a Reply