data e gjyqit

Sa kohe do qe te dale data e gjyqit per zgjidhje martese pasi del emri i gjykatesit?

Qytetari: M.S.
Data: 7 May 2024, Kategoria: Uncategorized

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Në ligj nuk është e përcaktuar një kohë fikse për lënien e seancës gjyqësore. Në Kodin e Procedurës Civile parashikohet se gjykimi zhvillohet brenda një afati të arsyeshëm, gjë që e lë në diskrecion të gjykatës caktimin e afatit kohor. Por ju mund ti drejtoheni gjyqtarit/es me kërkesë për përshpejtim proçesi.
    Faleminderit

Leave a Reply