Kategoritë e Përgjigjeve

Pershendetje, Babai ka perfituar pensionin e pleqerise kete vit, por nuk eshte dakort me vitet sesi jane perllogaritur. Ka bere edhe ankese dhe i del qe i jane llogaritur te gjitha periudhat sipas librezes, por nuk na korrespondon dicka e tille. Si mund te drejtohemi me nje kerkese per te marr informacion te plote mbi […]
Qytetari: B.R.
Data: 12 December 2021, Kategoria: E drejta e informimit