Kategoritë e Përgjigjeve

Miredita! Kam dale ne pension ne Prill 2021 dhe ne Janar te vitit 2022 kam filluar pune me kontrate te rregullt ne nje kompani e cila paguan te gjitha detyrimet bazuar mbi pagen minimal aktuale. Ju lutem nese me largojne nga puna pa njoftim duke mos respektuar kushtet e kontrates a kam te drejte te […]
Qytetari: H.C.
Data: 20 June 2023, Kategoria: Marrëdhenie pune
Pershendetje. Punoj si kameraman ne nje TV privat, ne redaksine e nje emisioni investigativ, që prej muajit shkurt 2022. Nuk kane bere kontrata per asnje nga stafi redaksise, pagat i hedhin ne data te ndryshme dhe me vonese, ne fillim i merrnim te plota ne banke tani prej 2 muajsh nje pjese ne banke e […]
Qytetari: E.T.
Data: 19 September 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Pershendetje, Nje i aferm i imi ka qene ne marredhenie pune ne nje institucion shteteror per disa vite radhazi dhe ne muajin shkurt 2022 del ne pension. Mirepo gjate periudhes qe ishte ne marredhenie pune nuk i jane paguar as shpenzimet e transportit, lejet vjetore, daljet ne pune ne ditet e shtuna e te diela […]
Qytetari: A.J.
Data: 9 September 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune, Procedura gjyqësore
Pershendetje, Prej 11 vitesh punoj si mesuese ne nje gjimnaz privat. Kete vit me dt. 4 korrik me eshte njoftuar ndryshimi i kontrates se punes nga mesues me norme te plote ne part time. Kjo gje hyn ne fuqi me 1 shtator 2022. Me kane dhene me shkrim kete gje, por nuk me duket se […]
Qytetari: Z.L.
Data: 2 September 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Pershendetje! Ne rastin kur ke fituar gjyqin per largim nga sherbimi civil (shfuqizim akti) dhe vendimi ka marre forme te prere nga Gjykata Administrative e Apelit, do doja te dija sesi paguhen pagat kur ekzekutohet nepermjet permbarimit? Paguhet vlera neto qe merrej normalisht deri ne nderprerjen e marredhenies financiare nga institucioni apo mund te perfitohet edhe […]
Qytetari: A.F.
Data: 27 August 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune
Desha tju pyesja ju lutem. Jam ne vitin e fundit te punes ne administrate kam edhe 11 muaj dhe mbush moshen. Nuk kam probleme as me punen as me gje por desha per kulture te di nese viti i fundit ne pune te krijon probleme te shkurtimit nga puna pervec rasteve te VKM te shkrirjes […]
Qytetari: S.G.
Data: 17 August 2022, Kategoria: Marrëdhenie pune