Kategoritë e Përgjigjeve

Me kontrate huaje tek noteri i kam dhene borxh nepermjet llogarise bankare nje te afermi shumen prej 30,000 Eur ne Gusht 2013 pa interes dhe me afat kthimi pas 5 vjetesh. Kane kaluar me shume se 5 vjet nga afati perfundimtar i kthimit te huase dhe ende nuk me eshte kthyer asgje nga shuma prej […]
Qytetari: E.K.
Data: 14 March 2024, Kategoria: Detyrime
Me kontrate huaje tek noteri i kam dhene borxh nepermjet llogarise bankare nje te afermi shumen prej 30,000 Eur ne Gusht 2013 pa interes dhe me afat kthimi pas 5 vjetesh. Kane kaluar me shume se 5 vjet nga afati perfundimtar i kthimit te huase dhe ende nuk me eshte kthyer asgje nga shuma prej […]
Qytetari: E.K.
Data: 14 March 2024, Kategoria: Detyrime
Kam Nje kontrate sipermarje per 2 apartamente dhe i kam kryer likujdimin me shkembim prone toke dhe nje pjese ne leke. Kam mbi 10 vjet qe kemi bere kontraten dhe firma nuk me kalon pronesin e apartamenteve pothuajse i gjth pallati kane mare çertifikatat e pronesise. A duhet ta padis firmen per mos zbatimin e […]
Qytetari: E.B.
Data: 17 February 2024, Kategoria: Detyrime
Miremengjesi . Kam lidhure nje kontrate huaje , me interese 3% qe nga viti 2016 , por deri tani nuk me kan thene interesin e kontrates , mund ti drejtohem gjykates me nje kerkese padi , apo te kaloje afati 10 vjecare . Faleminderit
Qytetari: H.H.
Data: 5 November 2023, Kategoria: Civile, Detyrime
Pershendetje.Nje personi i kam dhene hua nje shume lekesh.Ky veprim eshte hartuar ne formatin WORD, ne formen e nje kontrate.Ne te jane pershkruar te gjitha gjeneralitetet e huamarresit , qellimin .shumen , kohezgjatjen si dhe daten e kthimit te parave se bashku me perfitimin qe rrjedh , e cila eshte firmosur nga te dy palet.Kane […]
Qytetari: A.Z.
Data: 5 November 2023, Kategoria: Civile, Detyrime
Pershendetje, jam ne procesin e blerjes se nje apartamenti te ri, te sapondertuar. Sipas firmes pervec detyrimit te vleres ne kontraten e prenotimit duhet te paguaj edhe 30’000 lek te reja per kontraten e ujesjellesit, 30’000 lek te reja per kontraten e energjise elektrike dhe 1% te vleres se blerjes per siguracionin e detyrueshem. Dhe […]
Qytetari: A.K.
Data: 23 July 2023, Kategoria: Civile, Detyrime