Kategoritë e Përgjigjeve

Miredita, nqs nje kontrate qiramarrese mjeti firmoset nga dy kontraktuesit, pa u noterizuar, a eshte e vlefshme?
Qytetari: A.Z.
Data: 30 September 2019, Kategoria: Qira