Kategoritë e Përgjigjeve

Përshëndetje, kam një kredi që më ka kaluar në përmbarim dhe në pamundësi për ta bërë pagesën të gjithën doja të dija çfarë masash mund të merren nëse nuk kam gjë kolateral përveç pagesës që marr dhe doja të shtoja që në person të dytë si garant ka dal vëllai, por dhe ai nuk është […]
Qytetari: E.T.
Data: 16 January 2023, Kategoria: Tituj ekzekutive
Kam nje çeshtje ne Permbarimin Tirane. Drejtori i permbarimit po me sorrollat per 6 muaj pa asnje arsye dhe duke shkelur cdo rregull ligj e procedure. Dua te me tregoni ku te ankohem dhe me jepni nje kontakt se nuk jetoj ne Shqiperi. Kam cdo prove dhe fakt per ta provuar por nuk di ku […]
Qytetari: T.E.
Data: 20 December 2022, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje Kam nje vendim te gjykates se apelit te dorezuar ne Drejtorine e Pergjithshme te Permbarimit ndaj ASHK Vlore.  Edhe pse kam nje vendim ekzekutimi, ASHK Vlore me ka kthyer pergjigje negative ne lidhje me ekzekutimin e vendimit gjyqesor. Jetoj jashte shtetit. Ju lutem me ndihmoni me informacion se sa vite duhen te zbatohen keto […]
Qytetari: ..
Data: 11 May 2021, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje, Ne nenin 510 te Kodit te Procedures Civile parashikohet se titull ekzekutiv jane edhe aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla. Ne kete rast, a mund te konsiderohet titull ekzekutiv nje deklarate mes dy subjekteve juridike ku parashikohet se njeri subjekt i detyrohet nje subjekti tjeter nje shume te caktuar to hollash? Permes […]
Qytetari: J.N.
Data: 20 April 2021, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje, Kam nje nje vendim gjyqesor te formes se prere dhe kam marr urdhrin e ekzekutimit nga gjykata ne lidhje me ceshtje civile me objekt lirim dhe dorezim objekti te pasurise se paluajtshme (padi rivendikimi). Gjykata ka pranuar kerkese-padine time duke detyruar palen tjeter te liroje dhe te dorezoje pronen time. Per shkak te konfliktit […]
Qytetari: E.T.
Data: 20 April 2021, Kategoria: Tituj ekzekutive
Pershendetje, Kam marr kredi pa kolateral dhe pa garantues tek dy nga institucionet jobankare qe operojne ne vend. Kam paguar gjysmat e shumave tek te dyja, mirepo ngaqe kam ngel pa pune e kam te pamundur te paguaj per momentin. Ne rast se ceshtja shkon ne permbarim, doja te dija nese kane akses tek pronat […]
Qytetari: G.H.
Data: 4 December 2020, Kategoria: Tituj ekzekutive
Nje vendim gjykate per nje ndertim paleje mbi pallatin tone, denoj shkelesin me 100 ore pune. Ne kerkonim nga gjykata dhe prokuroria qe te merrnin vendim edhe per prishjen. Kur i pyetem pse nuk u morr vendim per prishje, na thane qe duhet te drejtoheni ne organet kompetente te bashkise. Eshte ne regull vendimi ne […]
Qytetari: L.B.
Data: 23 December 2019, Kategoria: Tituj ekzekutive