Kategoritë e Përgjigjeve

Kodi i Punes nuk shpreh ne asnje nen qe nuk lejohet marrja e lejeve vjetore ne periudhe prove, pervecse shpreh qe leja vjetore duhet te merret ne perpjestim te drejte me periudhen e qendrimit ne Kompani. A ekziston ndonje ligj qe shpreh qe Punonjesi nuk ka te drejte marre leje ne periudhe prove?
Qytetari: E.J.
Data: 7 May 2024, Kategoria: Puna
Nese nje punonjes nuk performon mire ne pune, pra ka performance te dobet, Punedhenesi ka te drejte ti jape Mase Administrative? Dhe cfare dokumenta provuese duhet te kete?
Qytetari: F.J.
Data: 28 October 2023, Kategoria: Puna
Jam larguar nga detyra si specialist kontrolli prane Bashkise X me punesim me kontrate pune pa afat vetem me nji vendim te kryetarit i cili kishte firmosur me date 8 protokollohet me date 11 dhe me vjen njoftimi me poste me date 22 pa asnje paralajmerim para. A ka parregullsi ky shkarkim?
Qytetari: M.R.
Data: 6 October 2023, Kategoria: Puna
Përshëndetje, Doja t’ju pyesja se si apo ku mund ta shikojmë pozicionin aktual të punës në të cilin jemi regjistruar në sistem, si psh: Doktor, Inxhinier apo Arkitekt. Titulli është i rëndësishëm për tërheqjen e liçensës. Faleminderit!
Qytetari: A.H.
Data: 21 September 2023, Kategoria: Informacion, Puna
Pershendetje, Jam nje qytetar qe kam punuar ne nje kompani dhe pas shkeputjes nga puna ne kete kompani kam marre librezen e punes te vulosur. Doja te dija nese libreza e punes duhet te jete e vulosur per cdo rast qe un kam pasur ndryshim deryre ne pune apo vuloset vetem 1 here. Falemindeit dhe […]
Qytetari: I.S.
Data: 17 September 2023, Kategoria: Puna
Pershendetje, a ka detyrim punedhenesi ti paguaje dieta (pervec shpenzime te transportit dhe hotelit) punemarresve nese bejne pune jashte zyres? Nese po, Ju lutem mund te me udhezoni se ne cilin ligj/kod permendet ky detyrim.
Qytetari: L.T.
Data: 13 September 2023, Kategoria: Puna