Kategoritë e Përgjigjeve

A mundet qe femija madhor i nje gjyqtari (gjykate shkalle e pare ose apeli), i cili zoteron nje komapani, te fitoje tender ne nje organ publik dhe te lidhe kontrate?
Qytetari: V.P.
Data: 15 February 2023, Kategoria: Konflikt Interesi
A është konflikt interesi ky rast: Përgjegjës sportit në Bashki dhe aëntar në OJF me veprimtari sportive, OJF -ja  merr fonde nga po kjo Bashki ku dhe është përgjegjës. Në OJF kam kontratë si trajner i një disipline , që bëj trajtim( monetar) nga fondi akorduar nga Bashkia ! Duke ju falenderuar, mbetem në pritje […]
Qytetari: K.Z.
Data: 13 January 2023, Kategoria: Konflikt Interesi