Kategoritë e Përgjigjeve

Përshëndetje , Ju lutem më ndihmoni për një padrejtësi që më është bërë nga drejtorija rajonale e ndimes ekonomike Shkodër, duke më hequr padrejtësisht ( me asyetimin pse janë shkëputur nga trungu familjar dy vajzat e mija për të jetuar me forcat e veta ) të vetemen mundësi për mbijetesë, ndihmën ekonomike. Pyetja: A ekziston […]
Qytetari: Z.D.
Data: 6 January 2023, Kategoria: Ndihmë ekonomike