Kategoritë e Përgjigjeve

Nëse dëshiron të thërras si palë të paditur në një proces civil një person shqiptar që jeton jashtë shtetit, a mund ta vendos adresen e tij atë të familjareve që jetojnë brenda vendit apo duhet adresa e të paditurit që jeton jashtë territorit të Shqipërisë?
Qytetari: E.E.
Data: 6 January 2023, Kategoria: Njoftim në gjykatë, Procedura gjyqësore