Kategoritë e Përgjigjeve

Kush ka kopetence ligjore për rregjistrimin /monitorimin/raportimin e kamerave në ambiente publike? Ku raportohen monitorimi që kryhet? Nëse jane disa intitucione, kush janë këto institucione? Ju faleminderit,
Qytetari: D.N.
Data: 30 January 2023, Kategoria: Mbrojtja e te dhenave personale
Pershendetje Kam dorezuar nje cv te nje kompani pasi isha e interesuar per pune. Dua te di nese kompania ndermjet te dhenave te mia te paraqitura ne cv si emer mbiemer mund te kete akses ne te dhena te tjera si pozicionet e me parshme te pune apo eksperienca te tjera pune. Theksoj qe ne […]
Qytetari: O.Y.
Data: 30 May 2022, Kategoria: Mbrojtja e te dhenave personale